Načítavám

Type to search

Overenie platnosti PZP

admin 16. marca 2018

Overenie platnosti PZP

Nástroj od Slovenskej kancelárie poisťovateľov sa vám môže hodiť v prípade, ak vám niekto spôsobil škodu nehodou a nedošlo ku všetkých potrebných úkonom, ktoré nehoda vyžaduje. Môže sa stať, že vinník dopravnej nehody odíde z miesta činu. V tomto prípade je priam nutné zapamätať si jeho evidenčné číslo vozidla (ŠPZ) pre následné úkony. Ak máte k dispozícii EČV (ŠPZ) vinníka dopravnej nehody, môžete zistiť aká poisťovňa ho poisťuje a aj číslo poistnej zmluvy.

Ak ešte nemáte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môžete si ho porovnat cez online kalkulačku (https://www.prihlasenie-auta.sk/pzp-online/)

Nástroj sa taktiež dá použiť na overenie platnosti PZP po uzavretí zmluvy v poisťovni. Ak nemáte uzatvorené povinné zmluvne poistenie, nemôžete používať svoje vozidlo na verejných komunikáciach. Ak si nie ste istý, či máte už uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môžete si to overiť na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Návod pre overenie PZP na stránke SKP.sk

 

Overiť PZP si môžete po zadaní:

 1. Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ)
 2. Dátum, ku ktorému dňu chcete vypísať informácie o vozidle
 3. Overovacieho kódu (kapca)

Po zadaní týchto údajov získate informácie o povinnom zmluvnom poistení:

 • Poisťovateľ
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dátum uzatvorenia PZP (od – do)
 • Výrobcu a model vozidla

 

Úlohy Slovenskej kancelárie poisťovateľov

 

 • vedie register poistenia zodpovednosti
 • spravuje poistný garančný fond
 • vykonáva hraničné poistenie
 • zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
 • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
 • vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody
krádež auta, postup pri krádeži auta, zlodej, vlámanie, odcudzenie vozidla, zlodej áut
čierny volkswagen, súťaž, VW beetle 1, tuning, servis, autodielňa
Predchadzajúci článok

Partneri