LOADING

Type to search

Povinné zmluvné poistenie

admin 11. marca 2018
Share

Povinné zmluvné poistenie z prevádzky motorových vozidiel musí byť zo zákona uzatvorené pre každé vozidlo, ktoré je evidované (prihlásené) v evidencií motorových vozidiel,. Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle držiteľ motorového vozidla, ktorý je zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.

Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (tzv. leasing), povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vo všeobecnosti vodič tohto motorového vozidla.

Ten, na koho sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinný tak urobiť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemských vozidiel povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR.

Viac informácií o povinnostiach pre držiteľov a vlastníkov motorových vozidiel nájdete na stránkach ministerstva vnútra. Celé znenie zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov si môžete na stránke – zákon o povinnom zmluvnom poistení. 

PZP pokrýva tieto škody:

  • škody na zdravý
  • škody na majetku
  • ušlý zisk
  • právne náklady

Tieto škody sa môžu vyšplhať veľmi vysoko, preto treba mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Vozidlo musí byť poistené po celú dobu, kým je evidované v evidencií motorových vozidiel, pričom musí byť poistené až do jeho odhlásenia. Povinné zmluvné poistenie sa väčšinou uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok.

Predchadzajúci článok
Ďalší článok