Načítavám

Type to search

PZP

Čo je havarijná poistka a na čo si dávať pozor

Veronika 24. mája 2020

Hľadáte vhodné havarijné poistenie pre váš automobil? Havarijná poistka prináša so sebou určité výhody, ale aj nevýhody. Kedy je vhodné ju uzavrieť?

čierne auto, nehoda, škoda, havarijná poistka
Havarijná poistka vás chráni pred nepríjemnými škodovými udalosťami.

Bez ohľadu na to, ako opatrne jazdíte alebo aký skúsený vodič ste, k nehode môže dôjsť v akomkoľvek prípade najmä vtedy, keď ju najmenej čakáte.

Havarijné poistenie inak nazývané „kasko“ je poistenie, ktoré preplatí škodu spôsobenú na automobile zavinením poisteného vodiča. Tento typ poistenia sa často pridáva ako rozšírenie ku povinnému zmluvnému poisteniu (PZP). Zmyslom havarijného poistenia je poskytnúť majiteľovi automobilu plné krytie v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť napríklad poškodenie, zničenie alebo krádež motorového vozidla. Môže ísť takisto aj o škody vzniknuté následkom živelnej udalosti, vandalizmu alebo dopravnej nehody bez ohľadu na to, či bola zavinená vodičom poisteného vozidla.

Havarijná poistka berie do úvahy aj samotné vlastnosti poisťovaného vozidla ako napr. značka a typ vozidla, vek, výkon a objem motora. Od týchto parametrov sa totiž priamo odvíja cena poistenia. Súčasťou havarijného poistenia bývajú aj asistenčné služby, ktoré sú vodičom k dispozícii nonstop. Ich rozsah si samozrejme môžete ľubovoľne navoliť podľa vašej potreby. Avšak poistenie motorových vozidiel sa v jednotlivých štátoch môže líšiť.

Aj keď štátne právo nevyžaduje havarijné poistenie, vždy je to bezpečná voľba ako predísť finančným problémom. Pri vzniknutej nepredvídateľnej udalosti v súvislosti s vašim vozidlom  vám  povinné zmluvné poistenie nestačí. Je to z toho dôvodu, že toto poistenie sa vzťahuje iba na úhradu škody vodičovi poškodeného vozidla. Ak spôsobíte nehodu, pri ktorej poškodíte aj vaše vozidlo, zo zákonnej poistky sa uhradí škoda len na druhom vozidle a opravu vášho vozidla si budete musieť zaplatiť sami.

V prípade uzavretia havarijného poistenia je súčasťou dohody aj spoluúčasť. Jedná sa o mieru vášho podielu na náhrade škody v prípade poistnej udalosti. Pre spoluúčasť je vopred určená suma, ktorou sa budete podieľať na vzniknutej škode. Nie je to však pravidlo, pri niektorých havarijných poisteniach neplatíte nič. Záleží iba od toho, aký typ havarijného poistenia si dohodnete. Spoluúčasť je väčšinou stanovená v percentách, fixnou dohodou alebo kombináciou týchto dvoch spôsobov.

poistné krytie, alkohol, havarijná poistka, nehoda, autá
Poistné krytie sa nevzťahuje na situáciu, keď spôsobíte nehodu pod vplyvom alkoholu.

Kedy sa oplatí uzavrieť havarijné poistenie?

Až pri poistnej udalosti zistíte, ako veľmi sa vám oplatila vaša poistka. Aj pri havarijnom poistení sa však môžete stretnúť s prípadom, že poistná udalosť nebude poisťovňou uznaná. Stáva sa tak napríklad pri požití alkoholických nápojov, alebo iných zakázaných omamných látok a šoférovaní pod ich vplyvom. V mnohých prípadoch vodič až po nehode pochopí, na aké krytie má a na aké naopak nemá nárok. Tomuto problému sa dá predísť, ak si už pri podpise zmluvy o havarijnom poistení preštuduje aj prípady, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Teda situácie a okolnosti, ktoré vaše poistenie nekryje.

Pred kúpou automobilu je dôležité zvážiť, či sa oplatí investovať do havarijného poistenia.  Majiteľ vozidla by mal zhodnotiť typ poistky podľa toho, aký automobil kupuje, ako často vozidlo využíva, kde býva, proti ktorým rizikám svoj automobil poistiť a ktoré naopak z poistenia vylúčiť. V prípade starších vozidiel sa havarijná poistka neuplatňuje. Dôvodom je najmä fakt, že pri starších vozidlách často výška spôsobenej škody presahuje hodnotu samotného automobilu.

Dopravná nehoda, mobil, auto, havarijná poistka
V prípade dopravnej nehody je dôležité zavolať príslušné orgány a upovedomiť danú poisťovňu.

Aké druhy havarijného poistenia poznáme?

V súčasnosti sú na trhu prístupné rôzne havarijné poistenia s rozdielnym rozsahom poistného krytia. Ako však určiť, ktorá z ponúkaných možností je pre vás tá správna?

Je potrebné si zvážiť hodnotu vášho vozidla, počet najazdených kilometrov a tiež oblasť, v ktorej žijete a šoférujete. Ak jazdíte často a na dlhé vzdialenosti, riziko havarijnej udalosti sa zvyšuje. Rovnako aj prostredie môže ovplyvniť vybraný typ havarijného poistenia. Ak žijete v oblastiach, kde je pravdepodobnejšia zrážka s lesnou zverou ako zrážka v hustej premávke, môže vám stačiť aj nižšie poistné krytie ako ľuďom, ktorí bežne šoférujú v premávke s vyšším rizikom zrážky. Vplyv na potrebné poistné krytie má aj cena vášho vozidla a rovnako aj jeho vek. Čím je vozidlo novšie a drahšie, tým je vyššia suma poistenia, ale aj suma opráv, pokiaľ by ste sa rozhodli vozidlo nepoistiť.

Komplexné havarijné poistenie

Komplexné havarijné poistenie, alebo „Allrisk“, pokrýva takmer všetky poistné udalosti od nárazu do prekážky, havárie, poškodenia vozidla živelnými udalosťami, vandalizmu, nárazu do stojaceho vozidla po vlámanie, krádež automobilu či zrážku so zverou. Takýto typ poistenia obyčajne platí na území Európy a zvyčajne je poskytované s percentuálnou spoluúčasťou. Komplexné havarijné poistenie vám zabezpečí pokrytie opráv, prípadne úplnú výmenu poisteného vozidla. Je vhodné uzavrieť komplexné havarijné poistenie, pokiaľ jazdíte často a na dlhé vzdialenosti, kedy sa riziko nehody zvyšuje, alebo ak  vlastníte drahšie vozidlo, pri ktorom je oprava nákladnejšia.

Čiastočné havarijné poistenie

Čiastočné havarijné poistenie kryje iba vybrané riziká. V poisťovniach ho môžete získať v balíkoch, ktoré zahŕňajú rôzne poistné udalosti. Balíky obvykle začínajú na možnosti poistenia  poškodenia čelného skla a umožňujú ďalej pridávať vyššie krytie podľa vašej potreby, napríklad pre prípad odcudzenia vozidla, poškodenia vozidla živelnými udalosťami, alebo zrážku so zverou. Čiastočné havarijné poistenie však nezahŕňa zrážku vlastným zavinením. Je lacnejšie ako komplexné havarijné poistenie a je vhodné pre vodičov, ktorí šoférujú menej alebo vlastnia ojazdené vozidlá a hlavne pociťujú menšie riziko havárie vlastným zavinením.

Chcete sa dozvedieť viac a havarijnom poistení? Pozrite si diskusiu na tému občan a havarijná poistka:

Pokiaľ si potrebujete overiť najazdené kilometre a originalitu vozidla, skúste to cez nasledujúci nástroj! Havarijná poistka sa pri starších vozidlách neuplatňuje.

Dopravná nehoda, mobil, auto, havarijná poistka

Partneri