Načítavám

Type to search

Kedy absolvovať STK a kde overiť platnosť STK

admin 16. marca 2018

Každé vozidlo musí v pravidelných intervaloch absolvovať úspešne Technicku kontrolu a ak má spalovací motor tak aj Emisnú kontrolu. Štandartný interval je prvý krát až po 4 rokoch od prvej evidencie vozidla a potom pravydelne každé 2 roky. Ale aj tu platia výnimky.

Na overenie platnosti vašej STK stačí na stránke www.overeniestk.sk zadať ŠPZ alebo VIN vozidla.

Intervaly technicke kontroly

Lehoty technických kontrol pravidelných určuje § 47 ods. 1 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • Malé motocykle (L1e, L2e ): 4 – 4 – 4
 • Motocykle, štvorkolky (L3e, L4e, L5e, L6e, L4e): 4 – 2 – 2
 • Osobné a malé nákladné vozidlá (M1, N1): 4 – 2 – 2
 • Prípojné vozidlá (O1, O2): 4 – 2 – 2
 • Nákladné a ich prípojné vozidlá (N2, N3, O3, O4, M2, M3): 1 – 1 – 1
 • Autobusy (M2, M3): 1 – 1 – 1
 • Autobusy staršie ako 8 rokov (M3): 6 mesiacov
 • Traktory a ich prípojné zariadenia (T, R): 4 – 2 – 2
 • M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4 používané na zdravotnícku záchrannú službu alebo banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy; sanitné vozidlá, vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu: 1 – 1 – 1
 • L1e až L7e, M1 až M3, N1 až N3 a T1 až T5 používané v autoškole ako výcvikové vozidlo: 1 – 1 – 1

Kontrolám technického stavu (KTS) v súčasnosti nepodliehajú vozidlá kategórie L1 (motocykle do 50 ccm a do 45 km/h) ak nemajú EČV.

Intervaly emisnej kontroly

Lehoty emisných kontrol stanovuje vyhláška MDPT SR č. 265/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo:

 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.
 • kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty) a vozidlo kategórie L.

Predchadzajúci článok
Ďalší článok

Partneri