Načítavám

Type to search

Prihlásenie auta zo zahraničia

admin 16. marca 2018

Zakúpili ste si vozidlo v zahraničí a neviete, aké sú podmienky prihlásenia do evidencie? Hľadáte cenu registračného poplatku Vášho vozidla? Ako dlho tento proces trvá a ako sa vyhnúť možným problémom? Prihlásenie auta zo zahraničia nemusí byť strašiakom. Ak už viete, ako funguje prihlásenie nového auta, ale neviete, ako je na tom zahraničné vozidlo, všetky potrebné informácie sa dozviete v nasledujúcom článku.

Prihlásenie auta zo zahraničia
Každé dovezené vozidlo je potrebné prihlásiť na dopravnom inšpektoráte.

Ako na to?

Každé vozidlo, ktoré je zakúpené v zahraničí, je potrebné prihlásiť orgánom Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte). Po kúpe vozidla zo zahraničia musí majiteľ vykonať niekoľko úkonov potrebných na registráciu do evidencie.

Ako prvé, je potrebné odhlásiť vozidlo v zahraničí, aby ste ho mohli vyviesť do cudziny. V tomto prípade si musíte vybaviť prevozné značky na príslušnom orgáne. Ich platnosť je približne od  5 – 31 dní v závislosti od krajiny. Nesmiete zabudnúť na povinné poistenie automobilu, ktorého suma sa pohybuje v rozmedzí  12 – 50€.

Ak chcete prihlásiť váš automobil zo zahraničia do evidencie na Slovensku, je potrebné, aby ste mali nasledovné dokumenty:

 • kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva,
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie danej krajiny,
 • doklad o prepustení vozidla, ak je dovezené z tretích krajín,
 • technický preukaz vozidla,
 • odborný posudok kontroly originality,
 • protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole.

Po príchode s vozidlom na Slovensko sú určité úkony, ktorým sa nevyhnete: preklad úradných dokumentov, kontrola originality, technická a emisná kontrola. Je potrebné preložiť potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky a dokumenty STK/EK. Ak je v cudzom jazyku kúpna či darovacia zmluva a faktúra, musia byť preložené aj tieto dokumenty. Výnimkou je certifikát COC (Certificate of Conformity), ktorý prekladať netreba.

Od 1. 1. 2008 kontrolu originality musia podstúpiť všetky motorové vozidlá dovezené zo zahraničia. Je nevyhnutné pamätať na lehotu 15 dní a podať žiadosť na prihlásenie vozidla. Pokiaľ tak neurobíte, platnosť testu vyprší a je nutné vykonať test originality znova. Pri teste originality je potrebné urobiť aj technicko-emisnú kontrolu. Mnohé pracoviská STK ponúkajú všetky tieto služby na rovnakom mieste a tak ušetríte čas.

Posledným úkonom je technická a emisná kontrola pre získanie kontrolných nálepiek, ktorú je potrebné vykonať do 7 dní od prihlásenia vozidla.

Overenie vozidla pri kúpe.
Ako si overiť vozidlo pri jeho kúpe.

Ako je to s daňou?

Pri nákupe vozidla v rámci EÚ, ktoré má najazdené menej ako 6000 km, alebo je maximálne 6 mesiacov staré, sa toto vozidlo považuje za nové. Teda musíte zaplatiť DPH štátu, kde vozidlo prihlasujete, nie tomu štátu, kde ste ho kúpili. V prípade, že kupujete staršie vozidlo od súkromnej osoby, sa podmienka pre tento typ nákupu nevzťahuje.

Pri zahraničnom predajcovi automobilov sa však platbe DPH nevyhnete. Tento poplatok je potrebné zaplatiť v príslušnom štáte, kde bol automobil zakúpený. Na Slovenku už druhýkrát poplatok neplatíte. Ak je vozidlo privezené z inej krajiny ako z krajín EÚ, majiteľ má povinnosť pri prihlásení vozidla preukázať potvrdenie o úhrade dane z pridanej hodnoty z tuzemského štátu. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Pri nákupe vozidla zo zahraničia nesmiete zabúdať na clo. Tento poplatok môžete zaplatiť na dvoch dostupných miestach. V prvom prípade môžete túto čiastku zaplatiť na vstupnom colnom úrade v rámci krajín EÚ, alebo vyhľadáte colný úrad v mieste vášho bydliska. Výška cla sa pohybuje okolo 10 percent.

Pokiaľ ide o nákup vozidla právnickou osobou, je potrebné, aby pri prihlasovaní vozidla bola prítomná osoba zastupujúca danú spoločnosť (konateľ spoločnosti, živnostník, alebo osoba úradne splnomocnená).

Všetky dôležité dokumenty, ktoré musíte predložiť na dopravnom inšpektoráte pri prepise kúpeného automobilu zo zahraničia

 • Osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy.
 • Doklad okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla, alebo uznaní jeho typového schválenia – tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla.
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Splnomocnenie, ak je držiteľ, alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.
 • Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu.
 • Ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a § 115 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.
 • Platný doklad totožnosti.
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Poplatky za prihlásenie auta zo zahraničia

Cena pri uvádzaní vozidla zo zahraničia do evidencie je individuálna. Záleží od toho o aký typ vozidla ide (podľa výkonu motora), konkrétne v počte kW. Cenu, ktorá prislúcha vášmu vozidlu na základe výkonu motora si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

Výkon automobilu Súčasný poplatok Pôvodný poplatok Rozdiel
do 80 kW 33 eur 33 eur 0 eur
od 80 do 86 kW 90 eur 167 eur – 77 eur
od 86 do 92 kW 110 eur 217 eur – 107 eur
od 92 do 98 kW 150 eur 267 eur – 117 eur
od 98 do 104 kW 210 eur 327 eur – 117 eur
od 104 do 110 kW 260 eur 397 eur – 137 eur
od 110 do 121 kW 360 eur 477 eur – 117 eur
od 121 do 132 kW 530 eur 657 eur – 127 eur
od 132 do 143 kW 700 eur 787 eur – 87 eur
od 143 do 154 kW 870 eur 957 eur – 87 eur
od 154 do 165 kW 1100 eur 1157 eur – 57 eur
od 165 do 176 kW 1250 eur 1397 eur – 147 eur
od 176 do 202 kW 1900 eur 1697 eur + 203 eur
od 202 do 228 kW 2300 eur 2047 eur + 253 eur
od 228 do 254 kW 2700 eur 2467 eur + 233 eur
od 254 kW 3900 eur 2997 eur +  903 eur

V tabuľke je uvedený výkon motora ku cene za prepis nového automobilu.

V porovnaním s novým automobilom neplatíte plnú sumu, ale násobok sumy s koeficientom prislúchajúcim výške veku vášho vozidla. Koeficient, ktorý pripadá vášmu vozidlu na základe veku vozidla, si môžete pozrieť v druhej tabuľke.

Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
Prvá evidencia 1
Do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie 0,82
Do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
Do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
Do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
Do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
Do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
Do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
Do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
Do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
Do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
Do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
Do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
Do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,1
Do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
Do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
Do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
Nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

V tabuľke je uvedený vek vozidla a k nemu prislúchajúci koeficient.

Rovnakú sumu, ktorú zaplatí každý držiteľ prihlasujúceho automobilu v okresoch, je 33 (2x značka za 16,50€).

Pri vybavovaní prihlásenia vozidla je možné tento proces urýchliť vydaním čipovej karty a osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade za dodatočnú službu zaplatíte 30€.

Ak máte záujem o pridelenie konkrétnych čísel značkám na vašom vozidle na základe požiadavky držiteľa vozidla, zaplatíte sumu 165,50 €/ 1ks.

Pozrite si reportáž o výške poplatkov prihlasovaní vozidiel do evidencie.

Aký je postup pri kontrole originality a ako prebieha? Uvidíte v nasledujúcom videu na reálnom príklade dovezeného vozidla.

A ako si jednoducho overiť vozidlo, ktoré plánujete zakúpiť? Netreba vám viac ako VIN číslo vozidla alebo ŠPZ vozidla! Overte si najazdené kilometre vozidla na TEJTO stránke.

darček, červené auto, mašľa, dedenie, darovanie vozidla, nový majiteľ
predaj auta, autobazar
servis vozidla, výmena oleja
Predchadzajúci článok
Ďalší článok

Partneri