Načítavám

Type to search

PZP

Výpoveď PZP

admin 16. marca 2018

Na ukončenie a zrušenie zmluvy PZP musíte podať do poisťovne písomnú výpoveď.

Dôvody na ukončenie PZP:

  • vypovedaním v stanovenej lehote najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • zmeny vlastníka vozidla – predaj vozidla
  • vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
  • odcudzením vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
  • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
  • neuhradením upomienky v termíne stanovenom poistiteľom

Kedy najneskôr môžem vypovedať poistnú zmluvu?

  • Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy.

Čo je potrebné k výpovedi priložiť?

  • pri predaji vozidla je potrebná kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
  • pri vyradení vozidla z evidencie, protokol o ekologickej likvidáci
  • pri odcudzení vozidla protokol od Polície SR.
Kúpa auta z vlastných zdrojov.
havarijné poistenie, výpoveď havarijného poistenia, dopravná nehoda, fotenie nehody, zničené auto, zrážka
Predchadzajúci článok
Ďalší článok

Partneri