Načítavám

Type to search

PZP

Výpoveď PZP

admin 16. marca 2018

Na ukončenie a zrušenie zmluvy PZP musíte podať do poisťovne písomnú výpoveď.

Dôvody na ukončenie PZP:

  • vypovedaním v stanovenej lehote najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • zmeny vlastníka vozidla – predaj vozidla
  • vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
  • odcudzením vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
  • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
  • neuhradením upomienky v termíne stanovenom poistiteľom

Kedy najneskôr môžem vypovedať poistnú zmluvu?

  • Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy.

Čo je potrebné k výpovedi priložiť?

  • pri predaji vozidla je potrebná kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
  • pri vyradení vozidla z evidencie, protokol o ekologickej likvidáci
  • pri odcudzení vozidla protokol od Polície SR.
hybrid, plugin hybrid, dobíjanie hybridu, elektrické vozidlá, hybridné vozidlo vs elektrické auto, rodinné auto, nabíjacia stanica
strata dokladov od auta, strata papierov, doklady od auta, doklady v peňaženke, odcudzenie dokladov
Predchadzajúci článok
Ďalší článok

Partneri