Načítavám

Type to search

Máte nevýhodné havarijné poistenie? Neviete, ako vypovedať havarijné poistenie vášho vozidla? Vypovedanie havarijného poistenia je jednoduchá záležitosť. Treba však vedieť, za akých podmienok môžete výpoveď uskutočniť. Neprichádzajte zbytočne o peniaze!

havarijné poistenie, výpoveď havarijného poistenia, podpísanie výpovede, podpisovanie zmuvy
Predaj vozidla patrí k najčastejším dôvodom výpovede havarijného poistenia.

Havarijné poistenie motorového vozidla, nazývané aj kasko (alebo anglicky casco) je poistné krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže alebo vandalizmu.

Vaše havarijné poistenie sa môže po niekoľkých rokoch stať nevýhodným. Je iba na vás či sa rozhodnete naďalej platiť nevýhodné poistenie vozidla alebo sa rozhodnete prejsť do inej, výhodnejšej poisťovacej spoločnosti. V dnešnej dobe máte na výber množstvo ponúk krytia vozidla, preto je dobré urobiť si prieskum trhuvybrať si tú najlepšiu! Ak sa chcete poistiť za výhodnejšie sadzby, ako vám vaša stará poisťovňa poskytovala, ako prvé je potrebné, aby ste do poisťovne zaslali výpoveď poistnej zmluvy.

Poistná zmluva sa spravidla uzatvára na dobu neurčitú a poistné obdobie je spravidla jeden rok. Výpoveď sa dá vo väčšine prípadov doručiť poštou, osobne na pobočke alebo online. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné vášmu súčasnému poisťovateľovi doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. V posledný deň lehoty musí mať vaša poisťovňa túto výpoveď k dispozícií.

Havarijné poistenie sa dá vypovedať rýchlo a jednoducho vyplnením príslušného tlačiva, ktoré si stiahnete na internete. Toto tlačivo je verejne dostupné a majú ho na svojich webových stránkach aj poisťovne. Vytlačenú výpoveď spolu s prílohou zašlite na adresu poisťovne, pokiaľ možno doporučene.

havarijné poistenie, výpoveď havarijného poistenia, dopravná nehoda, fotenie nehody, zničené auto, zrážka
Množstvo poisťovacích spoločností disponuje aj výpoveďou havarijného poistenia pomocou online formuláru.

Podmienky výpovede havarijného poistenia

Havarijné poistenie môžete vypovedať kedykoľvek. Poisťovňa vám však udelí sankciu, ktorá je uvedená vo vašej zmluve! V prípade nasledujúcich situácii môžete požiadať o ukončenie zmluvy o havarijnom poistení bez sankcií:

Doloženie dokladov k výpovedi

V niektorých prípadoch výpovede je potrebné poskytnúť poisťovacej spoločnosti aj dôvod výpovede s príslušným potvrdením, ktoré preukazuje oprávnenosť výpovede. Týka sa to najmä prípadov ako napr.:

  • kúpna zmluva pri predaji vozidla druhej osobe,
  • doklad o vyradení vozidla z evidencie na dopravnom inšpektoráte SR,
  • policajná správa vozidla v prípade odcudzenia vozidla,
  • potvrdenie o likvidácii vozidla, ak bolo vozidlo zošrotované.
havarijné poistenie, výpoveď havarijného poistenia, poistenie vozidla, poistné krytie, kasko
Ak podávate výpoveď skôr ako pri konci poistného obdobia, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšného nespotrebovaného poistného!

Poisťovňa rozhoduje o tom, v akom termíne bude vaša žiadosť o zrušenie poistného uznaná. Niektoré poisťovne akceptujú žiadosť o ukončení poistnej zmluvy okamžite a to doručením výpovede poistnej zmluvy. V prípade zaslania žiadosti o zrušenie havarijného poistenia poštou nezabúdajte na to, že ukončenie zmluvy nastáva v termíne doručenia zmluvy nie vašim odoslaním!

Predtým, než  požiadate o výpoveď havarijného poistenia, dôkladne si prečítajte podmienky zmluvy. Nezabudnite sa uistiť, že zvolený spôsob, ktorý ste si vybrali bude poisťovňa akceptovať.

Zoznam poisťovní

Názov poisťovne Adresa poisťovne pre zaslanie výpovede
Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
AXA poisťovňa a.s. Kolárska 6 , 811 06 Bratislava
ČSOB poisťovňa a.s. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Generali Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Union poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Wustenrot poisťovňa a.s. Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Komunálna poisťovňa a.s, Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Uniqa poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava

Nemyslite si, že keď prestanete platiť poistné, tak sa zbavíte vášho havarijného poistenia. Kým poisťovňa zruší zmluvu z dôvodu nezaplatenia poistného, budú si nárokovať doplatenie peňazí za dané obdobie a ešte k tomu v niektorých prípadoch aj sankciu za včasné neplatenie poistného.

Dopravná nehoda, mobil, auto, havarijná poistka
Tags:
Predchadzajúci článok
Ďalší článok

Partneri