Načítavám

Type to search

Strata dokladov od auta

Veronika 6. septembra 2020

Strata dokladov od auta? Ako postupovať? Je potrebné, aby ste urýchlene podnikli kroky, ktoré ochránia vaše vozidlo. Ponúkame vám rýchle riešenie, pomocou ktorého predídete zbytočným problémom.

strata dokladov od auta, strata papierov, doklady od auta, potrené doklady
V prípade, že nosíte v aute veľký technický preukaz, vám môže polícia udeliť pokutu!

Strata dokladov od vozidla rozhodne nie je dôvodom na vašu paniku. Na všetko existuje možné riešenie a nikdy nebudete prvý ani posedný, komu sa odcudzenie alebo strata dokladov udeje. Prísť o doklady je z celej veci najnepríjemnejšie, keďže vás takáto situácia nepripraví iba o peniaze, ale hlavne o čas a nervy, ktoré vám spôsobí vybavovanie nových dokladov.

Poradíme vám, aký postup zvoliť pri strate dokladov a aké osobné doklady potrebujete na vyriešenie tohto problému.

Pri strate alebo odcudzení dokladov od auta môžete prísť o veľký technický preukaz, malý technický preukaz, vodičský preukaz, osvedčenie o STK a PZP vozidla.

Veľký technický preukaz

Veľký technický preukaz je základným dokumentom k vášmu automobilu. Páve v ňom nájdete dôležité údaje, ktoré budete potrebovať, ak si idete uzatvoriť havarijné poistenie, alebo aj povinné zmluvné poistenie. Veľký technický preukaz vozidla obsahuje všetky dôležité informácie o vozidle a rovnako aj zmeny na ňom vykonané.

Napríklad, ak zmeníte farbu vozidla pomocou fólií, ste povinný zapísať zmeny do technického preukazu vozidla. Veľký technický preukaz potrebujete vždy, keď chcete predať vozidlo, alebo ak plánujete uzavrieť finančnú dohodu, ako je aj pôžička.

Malý technický preukaz

Pri bežných jazdách po Slovensku je nutné mať so sebou malý technický preukaz. Ide o formát plastovej bankomatovej karty, ktorý patrí medzi 5 povinných dokumentov pri jazde vozidla. Obsahuje základné informácie o vozidle.

strata dokladov od auta, strata papierov, doklady od auta, doklady v peňaženke, odcudzenie dokladov
Stratu alebo krádež dokladov ste povinný nahlásiť do siedmich dní!

Vodičský preukaz

Nevyhnutnou súčasťou každého vodiča je vodičský preukaz. Tento dôležitý doklad je vašim právnym dôkazom o práve viesť vozidlo. Je múdre sa ubezpečiť, že ho máte vždy so sebou, keď vediete motorové vozidlo.

Osvedčenie STK

Ak chcete preukázať, že vaše auto platnú STK, musíte predložiť doklad o tom, že je vaše vozidlo vhodné na jazdu. Je to dokument potvrdzujúci, že vozidlo prešlo bezpečnostným testom, ktorý sa musí pravidelne absolvovať. Je rozumné mať tento doklad vždy pri sebe!

Pri bežnej policajnej kontrole ho môže policajt skontrolovať. Majte osvedčenie STK uschované na bezpečnom mieste vo svojom vozidle. Pri odcudzení alebo strate dokladu STK ho môžete získať v ktorejkoľvek stanici STK. Je potrebné, aby ste uviedli registračné čísloreferenčné číslo vášho vozidla.

PZP poistenie

Vedenie vozidla v čase, keď nie je poistené, je trestným činom, preto je nesmierne dôležité dokázať, že vaše vozidlo platné poistenie. V prípade nehody môže mať nepoistenie vážne finančné následky. Aj pri jazde s vozidlom je rozumné mať so sebou svoj doklad o poistení, uchovaný na bezpečnom mieste v aute. Ak nemáte vaše potvrdenie o PZP poistení môžete oň požiadať vášho poskytovateľa poistenia a získať ďalšiu kópiu vašich poistných údajov.

Informácie obsiahnuté v týchto dokumentoch sa čoraz viac digitálne ukladajú do centrálnych databáz. Informácie sú teda polícii ľahko dostupné v prípade, že vás zastavia. Neposkytnutie dokumentácie, ak si to vyžaduje policajt ​​je trestným činom! Pokiaľ ide o osobnú bezpečnosť a ochranu, polícia odporúča, aby vodiči pri vedení vozidla mali všetky potrebné doklady pri sebe. V prípade, ak nejazdíte na vozidle, je vhodné uchovávať dokumenty v bezpečí doma.

strata dokladov od auta, strata papierov, policajt, kontrola dokladov
Pri jazde vo vozidle je potrebné mať so sebou malý technický preukaz, potvrdenie o STK, doklad o PZP, doklad o zdravotnej spôsobilosti u vodičov nad 65 rokov a vodičský preukaz.

Postup pri strate dokladov od vozidla

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je obrátiť sa na miestne oddelenie evidencie vozidiel. Stratu alebo krádež dokladov od vozidla máte povinnosť nahlásiť na okresnom dopravnom inšpektoráte do siedmich dní. Potom bude následne vykonaná kontrola na registračnom oddelení, kde sa preverí totožnosť vozidla. Môže to trvať nejaký čas, kým skontrolujú a overia všetky informácie spojené s vozidlom. Po dokončení však miestne registračné oddelenie rozhodne, či môže byť vozidlo zaregistrované na základe informácií, ktoré majú.

Následne na to je potrebné podať písomnú žiadosť na dopravnom inšpektoráte o vydanie nových dokladov z dôvodu odcudzenia, straty alebo zničenia dokladov.

V prípade veľkého technického preukazu je potrebné ku žiadosti doložiť doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia dokladov a to takým spôsobom, že podáte čestné vyhlásenie o strate dokladov od auta. Ďalšou súčasťou je potvrdenie o kontrole originality vozidla s pozitívnym výsledkom hodnotenia, čo robí vozidlo spôsobilé na jazdu na pozemných komunikáciách. Posudok o kontrole originality nesmie byť starší ako 30 dní! Nesmiete zabudnúť na potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení a platný doklad totožnosti.

Pri vydaní duplikovaných dokladov je potrebné predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o duplikovanie dokladov
  • platný doklad totožnosti
  • doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia a doklad o kontrole originality vozidla
strata dokladov od auta, strata papierov, osvedčenie o evidencii, potrebné doklady, veľký technický preukaz
Neuchovávajte doklady od vozidla v aute ak sa v ňom nenachádzate!

Cena za vybavenie nových dokladov

V prípade vystavenia duplikátu technického preukazu zaplatíte poplatok 6 eur. Tento poplatok je určený pre každý duplikovaný doklad. Ak stratíte veľký aj malý technický preukaz zaplatíte spolu 12 eur. Pri urýchlení vybavovania stratených alebo odcudzených dokladov, ktoré vám urobia do 2 pracovných dní zaplatíte 30 eur.

Výmena dokladov vo vozidle je nákladný a časovo náročný proces, takže hoci ste povinní mať pri sebe všetky originálne doklady, nikdy ich nenechávajte vo vozidle bez dozoru! Je rozumné mať vždy fotokópiu dokumentov uloženú na inom bezpečnom mieste pretože v prípade odcudzenia alebo straty môžete pomôcť polícii rýchlejšie overiť informácie o vašom vozidle.

Tags:
Predchadzajúci článok
Ďalší článok

Partneri