Načítavám

Type to search

Prepis auta elektronicky

Veronika 14. septembra 2020

Čaká vás prepis auta? Neviete, ako vykonať tento úkon elektronicky? Postup pri prepise auta je často krát veľmi zdĺhavý. Prepis auta elektronicky môže šetriť váš čas aj peniaze!

prepis auta elektronicky, postup pri prepise auta, počítač, práca na počítači, práce v kancelárii
Prepis auta elektronicky nie je možné vykonať pri novom vozidle!

Odhlásenieprihlásenie vozidla sa stáva čoraz jednoduchšiou záležitosťou. Nie je už ani vašou povinnosťou navštíviť dopravný inšpektorát. V súčasnosti môžete odhlásenie a prihlásenie vozidla vykonať elektronicky z pohodlia vášho domova. Je však potrebné vedieť postup pri prepise auta, s ktorým vás oboznámime v nasledujúcom článku.

Elektronické služby Slovenskej republiky môžete využívať v rôznych prípadoch. Podmienkou je byť držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s čipom. Tieto služby vám umožňujú zistiť množstvo informácii o vašom vozidle, vykonať zmeny v evidencii vozidiel, dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte alebo požiadať o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu. Na úspešné schválenie služieb je potrebné zadať kvalifikovaný elektronický podpis. Týmto podpisom môžete taktiež potvrdiť zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, prevodu držby vozidla na inú osobu alebo odhlásenia vozidla.

Prepis auta elektronicky pozostáva z 2 úkonov:

  1. Odhlásenia motorového vozidla pôvodným majiteľom.
  2. Prihlásenie motorového vozidla novým majiteľom.

Vlastník vozidla má povinnosť odo dňa, kedy došlo k zmene držiteľa do 30 dní odhlásiť vozidlo. Po odhlásení vozidla je potrebné, aby kupujúci do 30 dní vozidlo prihlásil. Ak kupujúci nestihne prihlásiť vozidlo v tejto dobe, bude musieť pri prihlasovaní vozidla predložiť aj posudok o kontrole originality vozidla, ktorý nesmie byť starší ako 15 dní. V opačnom prípade, bude potrebné vykonať test originality znova.

prepis auta elektronicky, postup pri prepise auta, počítač, občiansky preukaz, čítačka
Bez elektronickej čítačky nie je možné prepísať vozidlo!

Odovzdanie dokladov a tabuliek ŠPZ môžete vykonať osobne. Ďalej vám policajti osobne vydajú papierové osvedčenie veľký technický preukaz, pričom malý technický preukaz s čipom vám pošlú poštou na vami vybranú adresu.

Prepis auta elektronicky – náležitosti

  1. Je dobré si uvedomiť, že je možné elektronicky prepísať iba jazdené vozidlo!
  2. Ďalej je potrebné, aby ste mali platný občiansky preukaz s čipom,funkčnú čítačku čipu v počítači a nainštalované všetky dôležité programy. Pre prihlásenie vozidla je nevyhnutná aplikácia eID a pre vytváranie elektronického podpisu je nevyhnutná aplikácia D.Suite/eIDAS, ktoré si môžete nainštalovať z webovej stránky ústredného portálu verejnej správy. Nezabudnite, na aktualizovanie starých verzii programov pre bezchybný priebeh celého úkonu.
  3. Ku občianskemu preukazu s čipom musíte mať pri sebe aj BOKna prihlásenie a KEP PIN na podpísanie dokumentov cez web. BOK ste obdržali, keď vám vyhotovili nový občiansky preukaz a KEP PIN získate počas inštalácie programu eID. V oboch prípadoch ide o kombináciu čísel.
  4. Je potrebné mať pri sebe aj malý technický preukazprepisovaného auta, na ktorom sa nachádzajú dôležité informácie! Obsahuje v sebe aj malý čip. Tento čip nemusíte načítavať, ale každý technický preukaz by ho mal mať. Je to znak toho, že auto je registrované v elektronickej databáze.
  5. Pozor! Je nevyhnutné, aby elektronický prepis uskutočnili obe zúčastnené strany to znamená pôvodný aj nový majiteľ vozidla. Pri papierovom prepise stačí, aby všetko vykonala iba jedna oprávnená osoba na základe príslušného splnomocnenia. V prípade elektronického prepisu musia tento úkon realizovať obe strany.
  6. Pri prepise vozidla elektronicky alebo osobnesa dajú vykonať všetky veci okrem obhliadky Tam vám príslušný policajt skontroluje VIN číslo vášho vozidla a preverí správnosť veľkého technického preukazu. Obhliadku vozidla je možné vykonať na ktoromkoľvek okresnom dopravnom inšpektoráte. Pri prepise vozidla si môžete veľký technický preukaz vyzdvihnúť osobne na dopravnom inšpektoráte v meste bydliska. V prípade malého technického preukazu uvediete adresu, kam vám bude preukaz zaslaný.
  7. Počas elektronického prepisu môžete poplatok za prepis zaplatiť tiež online. Využiť sa dá platba kartou alebo online tlačidlo vašej banky. Platba klasickým prevodom je bezproblémová, avšak prídete o hlavnú výhodu elektronického prepisu a to je čas vybavovania. Prepis totiž nie je možné dokončiť, kým nebude vaša platba evidovaná.

Elektronické služby, pri ktorých je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia, najviac môže byť sadzba poplatku znížená o 70 eur.

prepis auta elektronicky, postup pri prepise auta, autá, parkovanie, červené BMW, odstavené autá
Pri prihlásení alebo odhlásení vozidla je nutné mať aktivovanú elektronickú schránku!

Postup pri odhlásení auta

Ak ste sa rozhodli vykonať prepis auta elektronicky, v prvom rade je nutné vyplniť žiadosť o odhlásenie vozidla. Pri samotnom formulári elektronickej služby a prevode vozidla na inú osobu je potrebné postupovať podľa nasledovného návodu.

Uvediete evidenčné a identifikačné údaje o vozidle, alebo do čítačky čipových kariet vložíte malý technický preukaz, ktorý by mal systém identifikovať a načítať vozidlo automaticky. Ďalším bodom bude uvedenie osobných údajov nového majiteľa vozidla. Patrí tam napr. rok narodenia, adresa trvalého pobytu alebo číslo občianskeho preukazu. 

V ďalšom kroku sa vám zobrazí verifikácia, kde dochádza ku zmene vlastníckeho práva a je potrebné s týmto overením súhlasiť. Skontrolujte, či sú informácie nového vlastníka totožné s novým držiteľom vozidla. V prípade, ak sú údaje chybné, opravte informácie nového vlastníka.

Ďalším postupom je ku žiadosti priložiť aj splnomocnenie s osvedčeným podpisom osoby alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa vlastníctvo vozidla prevádza. Tento formát je potrebné odoslať v PDF dokumente!

Celý tento proces predstavuje pre políciu súhlas danej osoby s prevodom vlastníckeho práva na kupujúceho vozidla. Je dôležité, aby na tomto dokumente boli uvedené všetky identifikačné údaje osoby, na ktorú sa má vozidlo previesť a taktiež všetky údaje o danom vozidle.

Posledný krok v žiadosti o odhlásenie vozidla je potvrdenie a odoslanie. Potom budete vyzvaný na podpísanie elektronickej žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Keď následne zadáte váš KEP PIN, vaša žiadosť bude definitívne odoslaná.

Po úspešnom odoslaní žiadosti o odhlásenie vozidla vám príde do elektronickej schránky správa o jej prijatí. Po spracovaní žiadosti budete čakať, kým obdržíte do elektronickej schránky správu o tom, že žiadosť bola schválenáNa základe tejto informácie môžete prejsť na ďalší formulár s elektronickým prihlásením vozidla.

prepis auta elektronicky, postup pri prepise auta, autá, kúpa vozidla, červené auto, predaj vozidla, darovanie vozidla, kľúče od vozidla
Elektronickou formou je možné vybaviť aj prepis firemných vozidiel.

Po odhlásení vozidla zaniká vaša zodpovednosť za vozidlo a zaniká aj poistná povinnosť. Preto po prepise vozidla pôvodný držiteľ svojej poisťovni oznámi predaj vozidla za účelom zrušenia povinného zmluvného poistenia! V prípade, že ste zaplatili poistné za celé ročné obdobie je možné si nárokovať vrátenie peňazí.

Postup pri prihlásení auta elektronicky

Pri úspešnom odhlásení vozidla môže nový vlastník prejsť na prihlásenie vozidla.

Na začiatok je potrebné vyplniť žiadosti o prihlásenie vozidla elektronicky prostredníctvom formuláru, ktorý sa skladá z viacerých krokov.

Ako aj pri odhlásení vozidla je nutné zadať aktuálne evidenčné a identifikačné údaje o vozidle, ktoré sa bude prihlasovať alebo do čítačky čipových kariet vložiť malý technický preukaz, ktorý by mal systém identifikovať a načítať vozidlo automaticky. Nezľaknite sa, keď vám malý technický preukaz nenačíta. Elektronické prihlásenie má totiž stále veľa nedostatkov, ktoré spomaľujú a sťažujú celý proces prepisu vozidla.

Ďalším bodom vo formulári bude uvedenie osobných údajov nového majiteľa vozidla. Nezabudnite všetky informácie poctivo skontrolovať. Pri nesprávne vyplnených údajoch môže dôjsť ku zamietnutiu žiadosti o prihlásenie vozidla.

Potom si navolíte druh poplatkov, ktoré musíte zaplatiť za vaše nové vozidlo. Ako pomôcku tam nájdete aj tabuľku poplatkov, na základe ktorej určíte výšku poplatku za vaše vozidlo.

Následne si vyberiete príslušný okres, do ktorého spadáte v rámci vášho trvalého pobytu. Potom si vyberiete spôsob pridelenia tabuliek s evidenčným číslom a zaplatenia správneho poplatku. V prípade, prihlásenia vozidla v rovnakom okrese za poznávacie tabuľky neplatíte nič. Tie totiž ostávajú rovnaké. Dochádza pri nich iba ku zmene majiteľa vozidla.

Formulár pokračuje vyplnením osobných údajov ale aj údajov o doručení nových dokladov a poznávacích tabuliek (ak sú vyhotovené). Pri vykonaní prihlásenia vozidla elektronicky vám bezplatne kuriér všetky doklady tj. veľký a malý technický preukaz a tabuľky prinesie a taktiež aj odnesie na vopred stanovené miesto. Pre bezproblémové doručenie zadajte taktiež vo formulári aj emailovú adresu a telefónne číslo, prostredníctvom ktorých vás kuriér bude informovať o pohybe vašich dokumentov a tabuliek. Zväčša tento proces trvá niekoľko pracovných dní.

Pri ďalšom bode formuláru sa stretnete s otázkou, akým spôsobom financujete vozidlo. Či ide o lízing, úver alebo či platíte vozidlo v hotovosti.

Po vyplnení celého formuláru prihlásenia auta a jeho zaslaní bude potrebné priložiť dokument a to uzatvorenie povinného zmluvného poistenia v PDF dokumente.

Posledný krok v žiadosti o prihlásenia vozidla je potvrdenie a odoslanie. Potom budete vyzvaný na podpísanie elektronickej žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Keď následne zadáte váš KEP PIN, vaša žiadosť bude definitívne odoslaná.

Po úspešnom odoslaní žiadosti o prihlásení vozidla vám príde taktiež ako pri formulári o odhlásení vozidla do elektronickej schránky správa o jej prijatí. Po spracovaní žiadosti budete čakať, kým obdržíte do elektronickej schránky správu o tom, že žiadosť bola schválená alebo zamietnutá. Taktiež vám do elektronickej schránky prídu informácie o zaplatení správneho poplatku za prihlásenie auta. Dajte si pozor, aby ste všetky údaje o platbe vypísali správne.

Nakoniec po uhradení všetkých poplatkov vám príde posledná správa potvrdzujúca prihlásenie vášho vozidla.

prepis auta elektronicky, postup pri prepise auta, auto, tesla, sivé auto, cesta v horách, auto v prírode, nové vozidlá
Pri elektronickom prepise vozidla nezabudnite skontrolovať formulár a uistiť sa, že všetky vaše osobné údaje sú správne!

Prepis auta elektronicky – výhody

Okrem väčšieho komfortu pri vybavovaní prepisu vozidla z pohodlia domova a šetrenia času je veľkou výhodou elektronického prihlásenia vozidla aj to, že všetky poplatky sa platia len vo výške 50 % zo štandardnej výšky poplatku používanej pri osobnom prihlasovaní vozidla. Obmedzením je však to, že poplatky sa znižujú najviac o 70 eur.

V neposlednom rade treba podotknúť, že celý systém elektronického prepisu vozidla je veľmi poruchový a má množstvo nedostatkov. Ministerstvo investovalo do elektronických služieb stotisíce eur, avšak ani to nezabezpečilo bezchybný priebeh celého úkonu prepisu vozidla. Ak vykonávate prepis auta po prvý kráť je dobré si prizvať kamaráta alebo známeho, aby vám s týmto postupom pomohol. Ako sa hovorí, “viac hláv viac rozumu“.

hybrid, plugin hybrid, dobíjanie hybridu, elektrické vozidlá, hybridné vozidlo vs elektrické auto, rodinné auto, nabíjacia stanica
ako prihlásiť prívesný vozík, prívesný vozík do 750 kg, auto s vozíkom, vozík na ceste, jazda s vozíkom
prepis auta elektronicky, postup pri prepise auta, počítač, práca na počítači, práce v kancelárii
Tags:
Predchadzajúci článok

Partneri