Načítavám

Type to search

Ako najjednoduchšie prihlásiť prívesný vozík? Všetky vozíky musia byť prihlásené na dopravnom inšpektoráte, aby boli spôsobilé na jazdu v premávke. Poradíme vám, ako najrýchlejšie prihlásiť prívesný vozík do 750 kg!

ako prihlásiť prívesný vozík, prívesný vozík do 750 kg, auto s vozíkom, vozík na ceste, jazda s vozíkom
Prívesný vozík je majiteľ povinný prihlásiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

S prívesom automobilu sa zaobchádza ako so samostatným vozidlom, nestačí teda pridať registračnú tabuľku a jazdiť. Príves musí byť registrovaný, aby sa mohol pohybovať po cestách v súlade s predpismi cestnej premávky.

Ak ste si zakúpili nový alebo ojazdený príves, ste povinný ho zaregistrovať na oddelení motorových vozidiel v mieste vášho bydliska, aby bolo jeho použitie na ceste legálne. Po zhromaždení všetkých potrebných dokumentov navštívte dopravný inšpektorát a zaplaťte poplatok za registráciu.

Taktiež ako pri motorových vozidlách je vodič povinný nosiť všetky potrebné doklady, spojené s vedením prívesného vozíka, vždy so sebou.

Podmienky vedenia sa líšia podľa typu a hmotnosti prívesu. Väčšina úžitkových prívesov spadá do dvoch kategórií:

  1. Vyrobené výrobcom prívesov
  2. Domáce postavené prívesy

Postup ako prihlásiť prívesný vozík

Podľa najnovších zákonov sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozíka do evidencie rovnako, ako u motorových vozidiel. Po novom stačí ak predložíte potrebné doklady a príslušný pracovník na dopravnom inšpektoráte za vás vyplní žiadosť o prihlásenie vozíka do evidencie.

Registráciu prívesu je potrebné vykonať na dopravnom inšpektoráte podľa trvalého bydliska majiteľa. Vlastník vozidla musí predložiť platný doklad totožnosti, v prípade ak je držiteľom vozíka podnikateľ, predloží originálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list. K žiadosti musia byť priložené aj doklady o vlastníctve vozíka spolu s faktúrou, leasingovou alebo kúpno-predajnou zmluvou.  Ďalej ak sa prihlasuje vozík, ktorý má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite). V neposlednom rade je potrebné predložiť kolok o zaplatení.

Tak isto ako u motorových vozidiel je povinné uzavrieť povinné zmluvné poistenie na prívesný vozík, ktoré je nutné mať už pred prihlásením vozíka do evidencie, pre prípad vzniknutej škody. Potvrdenie o poistení je taktiež potrebné predložiť pri evidencii vozíka. Ak dôjde ku škode a vozík je pripojený k autu, škodu hradí PZP auta. V prípade, že sa vozík odpojí a poškodí nejaké auto na ceste, škoda sa bude uhrádzať z PZP vozíka.

V súčasnosti nie je povinné pristaviť prívesný vozík na dopravnom inšpektoráte to znamená, že sa nevyžaduje žiadna technická kontrola! Prívesný vozík je potrebné prihlásiť do 30 dní odo dňa zakúpenia. Dátum zakúpenia vozíka je uvedený vo faktúre. Ak sa držiteľ alebo vlastník vozíka nemôže dostaviť na prihlásenie vozíka môže napísať splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

ako prihlásiť prívesný vozík, prívesný vozík do 750 kg, prívesný vozík v záhrade, nový vozík, vozík na prepravu tovaru
Nezabudnite na to, že najneskôr v deň registrácie si musíte vybrať povinné zmluvné poistenie vozíka.

Osvedčenie o registrácii prívesu obsahuje nasledujúce informácie:

– Evidenčné číslo vozíka,

– dátum prvej registrácie,

– meno a adresu držiteľa vozíka,

– značku, typ, model vozíka,

VIN číslo, číslo podvozku alebo rámu,

– maximálnu hmotnosť naloženého vozíka,

– povolená nosnosť vozíka, ktorú je možné prepravovať na prívese,

– počet náprav,

– dátum výroby.

Ak vodiči využívajú prívesný vozík na diaľnici a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresiahne 3,5 tony, nie je nutné si diaľničnú známku na vozík zakúpiť, stačí ju mať iba na aute. Ale ak hmotnosť vozíka presiahne 3,5 tony je potrebné si zakúpiť elektronickú diaľničnú známku na vozík. V opačnom prípade vám hrozí pokuta, ako pri jazde na vozidle bez diaľničnej známky!

ako prihlásiť prívesný vozík, prívesný vozík nad 750 kg, prívesný vozík na ceste, nový vozík, vozík na prepravu automobilov, odťahový vozík
Tabuľka prívesu musí byť totožná s tabuľkami automobilu!

Kontrola STK

Z hľadiska kontroly STK je vozík kategórie O1 s celkovou hmotnosťou do 750 kg oslobodený od technickej kontroly. To však neplatí pre vozíky kategórie O2 s celkovou hmotnosťou od 750 kg do 3500 kg, ktoré podliehajú technickej kontrole v lehotách každých 4 rokov. Pre kategórie O3 a O4 s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg platí taktiež obmedzenie. Podliehajú totiž technickej kontrole v lehotách jedného roka.

 

Poplatky za prihlásenie prívesného vozíka

Správny poplatok za prihlásenie prívesného vozíka je 33 €. Poplatok, ktorý sa tiež viaže s týmto úkonom je zabezpečenie novej štandardnej tabuľky TEČ (1ks) v hodnote 16,50 €.

Ako aj pri prihlásení vozidla je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade uhradíte ďalší poplatok vo výške 30 €. To znamená, že v rámci prihlásenia prívesného vozíka zaplatíte dokopy 49,50 € za poplatky a spolu s urýchlením vydania zaplatíte dokopy 79,50 €.

Po prihlásení prívesu do evidencie je vozík zaradený do premávky na verejných komunikáciách, vďaka čomu môžete bez obáv prepravovať tovar bez toho, aby ste riskovali porušenie predpisov o cestnej premávke.

darček, červené auto, mašľa, dedenie, darovanie vozidla, nový majiteľ
Tags:
Predchadzajúci článok

Partneri