Načítavám

Type to search

Autonehoda – dôkaz neviny

Veronika 7. októbra 2020

Boli ste účastníkom autonehody a neviete ako dokázať nevinu? Častokrát sa stáva, že vinník nehody nie je jasný. Aby ste neniesli vinu za niekoho iného vy, mali by ste vykonať nasledovné kroky. Poradíme vám ako vyjsť z dopravnej nehody čo najlepšie! Takto si zabezpečíte dôkaz neviny.

autonehoda, dôkaz neviny, dopravná nehoda, búračka, zničené autá, náraz, dokazovanie neviny
Zranenie pri dopravnej nehode môže byť veľmi desivou a stresujúcou skúsenosťou, najmä ak zrážku spôsobil iný vodič.

Pri mnohých nehodách je problematické dokázať, ktorý z vodičov je na vine. Často je určenie vinníka zložité najmä preto, že sa na mieste nehody nenachádza dostatok dôkazov. V prípade, že ste dopravnú nehodu nezavinili vy, je nevyhnutné  túto skutočnosť dokázať. Budete musieť podniknúť rýchle kroky, ktoré budú pre vás kľúčové pri právnych sporoch a pri uplatnení poistného práva. Obidve strany zúčastnené na dopravnej nehode predložia zaznamenanú dokumentáciu na dokázanie viny alebo neviny.

Ako vodič motorového vozidla by ste mali mať uzavreté poistné krytie pre prípad dopravnej nehody. Poistenie preberá zodpovednosť v prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody. V závislosti od výšky vášho poistenia vám môže poisťovňa pokryť kompenzáciu nákladov na opravu vozidla, účty za lekársku starostlivosť a škody spôsobené iným šoférom v dôsledku nehody.

Prípady dopravných nehôd sa však môžu skomplikovať, keď vaša poisťovňa odmietne poistné plnenie, alebo ak iní motoristi tvrdia, že ste nehodu zavinili vy. V takom prípade vám poradíme ako postupovať pri dokazovaní neviny.

Postup pri dokazovaní autonehody

1. Zbieranie dôkazov

Ako prvé je potrebné nazbierať čo najviac dôkazov. Na mieste nehody je dôležité urobiť čo najviac fotografií, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz neviny v prípadných sporoch.

Miesto nehody sa dokáže veľmi rýchlo meniť a to môže spôsobiť nedostatok zdokumentovaného materiálu, ktorý vie rozhodnúť o pravdivosti tvrdení účastníkov konania. Je dôležité počas nehody odfotiť nielen škody na autách, miesto činu, stav vozovky ale aj všetky zvyšky na ceste a všeobecné poveternostné podmienky. Tie môžu pomôcť dokázať, v akom uhle a za akých podmienok sa autonehoda stala. Napríklad, či je na vine slabá viditeľnosť v dôsledku poveternostných podmienok, alebo nepozornosť vodiča.

Ak ste zranení, požiadajte náhodného okoloidúceho, aby pre vás urobil niekoľko snímok! Z hľadiska dokázateľnosti sú veľmi užitočné aj kamery v aute. Tie dokážu zaznamenať nehodu a neskôr slúžiť ako hlavný dôkaz pri objasňovaní škodovej udalosti.

Môžete tiež použiť akékoľvek dostupné videozáznamy na preukázanie svojej neviny. Je dobré sa na mieste činu obhliadnuť a zistiť, či nie sú v blízkosti bezpečnostné kamery, ktoré by vám vedeli pomôcť s dokázaním vašej neviny.

autonehoda, dôkaz neviny, dopravná nehoda, vinník, kamera, kamera v aute, videozáznam, hlavný dôkaz
V prípade technickej poruchy auta ste zodpovedný za vinu vy!

2. Policajná správa

Druhým krokom je okamžite privolať na miesto nehody policajnú hliadku. Ich úlohou je zdokumentovať situáciu autonehody a vypracovať policajnú správu, ktorá obsahuje podrobnosti o nehode a predbežné určenie možného vinníka, ktorý nehodu zavinil. Ak došlo k určitému porušeniu dopravných predpisov, budú zapísané obe zúčastnené strany.

Poskytnite tiež policajtom všetky informácie, ktoré ste zhromaždili, ako aj mená a čísla všetkých svedkov a zaznamenajte akékoľvek vyjadrenia k tomu, čo prítomní videli. Tieto osoby môžu byť kľúčovými svedkami, ktorí sú neutrálni účastníci a môžu dať silnú výpoveď o danej udalosti. Následne vám príslušní pracovníci polície uvedú číslo správy.

Ak má policajná správa preukázať nevinu, musíte sa ubezpečiť, že je presná a správne napísaná. V opačnom prípade, ak sú v správe zaznamenané nepresné alebo zavádzajúce informácie, pravdepodobne nebudete schopní preukázať nevinu.

Ak si nie ste vedomý porušenia zákona, alebo chyby z vašej strany, nesmiete pripustiť, že ste nehodu zavinili vy! Policajti uvedú v správe vaše vyjadrenie o nehode a tak nebudete schopní presvedčiť súd a vášho poisťovateľa o opaku.

autonehoda, dôkaz neviny, dopravná nehoda, vinník, polícia, policajné auto, dokazovanie neviny, pomáhať a chrániť
Ak sa chystáte uplatniť nárok na odškodnenie je dôležité nahlásiť škody polícii a tiež aj vašej poisťovni!

3. Preštudovanie zákonov

To, či ste vinníkom nehody môže upravovať miestne právo. Aspekty ako obmedzenie rýchlosti alebo prednosť v jazde môžu určiť, kto je na vine. Zvýraznenie týchto aspektov počas konania môže zmeniť rozhodnutie vo váš prospech.

Pokúste sa preštudovať si miestne zákony cestnej premávky a pri uplatňovaní akýchkoľvek právnych alebo poistných nárokov citujte každé porušenie zákonu. Môže byť veľmi prospešné obrátiť sa na miestneho právnika zaoberajúceho sa dopravnými nehodami, ktorý sa orientuje v daných zákonoch, aby vám pomohol zistiť, či nedošlo k porušeniu predpisov.

Ak ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, tak rozhovor s právnikom vám môže pomôcť objasniť každý prípad, a vyhnúť sa závažným škodám a záväzkom. Bolo by nespravodlivé, aby ste niesli zodpovednosť za nehodu, ktorú ste nezavinili. Preukázať dôkaz neviny môže byť ťažké. Avšak pomocou adekvátnych dôkazov a kvalifikovaného právnika môžete pri autonehode chrániť vaše práva a tak dokázať nevinu.

autonehoda, dôkaz neviny, dopravná nehoda, vinník, zničené autá, stav vozidla, dokazovanie neviny
Presvedčte sa, či pri autonehode nedošlo k porušeniu zákona, ako napríklad vypršanie platnosti vodičského preukazu, užitie drog alebo riadenie pod vplyvom alkoholu.
prepis auta elektronicky, postup pri prepise auta, počítač, práca na počítači, práce v kancelárii
strata dokladov od auta, strata papierov, doklady od auta, doklady v peňaženke, odcudzenie dokladov
Tags:

Partneri